تبلیغات
خادم الشهدا
خادم الشهدا
دست های بسته ای که چشمانمان را باز کرد...


فرازی از وصیت نامه ی شهید حسین نوبخت:
برادران و خواهران ، پیوسته به یاد خدا باشید و همه از او بخواهید 
که به امام عزیزمان امید مسلمین و مستضعفین جهان امام خمینی
تا انقلاب مهدی (عج) طول عمر با عزت و عظمت عنایت فرماید.
عزیزانم ، پیوسته از خدا بخواهید که صفحه ی دلهایمان را از بیماری
های حسد ، ریا ، کفر ، مقام پرستی ،شهرت و ... پاک و به نور علم 
و ایمان منور و روشن فرماید.
****ای چرخ فلک خرابی از کینه ی توست
                                          ****بیدادگری شیوه ی دیرینه ی توست 
****ای خاک اگر سینه ی تو بشکافند
                                          ****بس گوهر قیمتی که در سینه ی توست


شهدا ما را ببخشید که گاهی چنان در زینت های دنیا غرق مشویم
و ارزش هایمان یادمان می رود که چه عزیزانی برای ما رفته اند 
تا ما در آرامش بمانیم.
و در یک کلام «شهدا شرمنده ایم» 

استاد پناهیان :
۱۷۵ شهید غواص با لب تشنه آمدند 
تا یک ملت را سیراب کنند
و کسی به خاطر کمبود آب 
ملت را ذلیل بیگانگان نکند... 

می دانم...

می دانم آقای من!

اینجا عمار ها کمتر پیدا می شوند!

این بار «خواص» تو «غواص» شده اند

آنقدر غریب هستی

که «خمینی» خط شکنانش را فرستاد!!؟؟؟